நாலு விஷயம்!

தேர்ந்த ஞானத்துக்கு ஒரே அறிகுறி பலவீனமானவர்களுக்கு
நல்வழி காட்டுவது தான்.

>அரிஸ்டாட்டில்

---------------------------------------------------------

நீங்க தும்மும் போது வாய்/மூக்குல இருந்து பறக்கக் கூடிய
துகளின் வேகம் மணிக்கு 100 மைல்களுக்கும் மேல்.


------------------------------------------------------------

குதிக்க முடியாத ஒரே மிருகம் யானை!


------------------------------------------------------------
குத்து வயித்துக்காரன் தூங்கினாலும்,
குறை வயித்துக்காரன் தூங்க மாட்டான்!

------------------------------------------------------------

0 comments:

 

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது