படித்ததில் பிடித்தது

படித்ததில் பிடித்தது

வெங்காயம்
பெண்களாலேயை
துகிலுரிக்கப்படும்
அபலைப்பாஞ்சாலிகள்

நாணயங்கள்
தலை விழுந்தால் சினிமாவுக்கு
பூவிழுந்தால் டிராமாவுக்கு
நட்டக்குத்தலாய் நின்றால் மட்டுமே
வகுப்புக்கு.....
நாளைய மன்னர்கள்
எப்போதுமே
கட்டுப்பட்டடவர்கள்
நாணயத்துக்கு!

அழைப்பு
காதலை கடிதமாக அனுப்புவதா
காதில் கிசுகிசுப்பதா என்று
முடிவெடுப்பதற்குள் நீ அனுப்புகிறாய்
திருமண அழைப்பு !

நன்றி; இளையபாரதியின்
விடியலைத்தேடி’ – கவிதை தொகுப்பு

FOR YOUR HEALTH

FOR YOUR HEALTH
Health - Important Tips:
Answer the phone by LEFT ear.
Do not drink coffee TWICE a day.
Do not take pills with COOL water.
Do not have HUGE meals after 5pm.
Reduce the amount of OILY food you consume.
Drink more WATER in the morning, less at night.
Keep your distance from hand phone CHARGERS.
Do not use headphones/earphone for LONG period of time.
Best sleeping time is from 10pm at night to 6am in the morning.
Do not lie down immediately after taking medicine before sleeping.
When battery is down to the LAST grid/bar, do not answer the phone as the radiation is 1000 times.

தமிழா தமிழில்

வாழ்க வளமுடன்

நினைத்துப் பார்க்க கடந்த காலம்!
நம்பி நடக்க நிகழ்காலம்
நினைத்தது கிடைக்க... எதிர்காலம்
 

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது